Käsmu sadama detailplaneeringu avalik koosolek 22.10.2022

Käsmu sadama detailplaneeringu avalik arutelu 22.10.2022

22.10.22022 kell 11.00 toimub Käsmu rahvamajas (Nooruse tn 4, Käsmu küla) Käsmu sadama detailplaneeringu avalik koosolek.
Koosolekul saab koostatava Käsmu sadama detailplaneeringu kohta esitada küsimusi ja ettepanekuid.

Käsmu sadama detailplaneeringu koostamine algatati 26.06.2021 Haljala Vallavolikogu otsusega nr 185 ning planeeringuala ulatust ja lähteseisukohti muudeti Haljala Vallavolikogu 21.09.2021 otsusega nr 199.