Käsmu Majaka Sadam

 59°60.46′ N  25°92.38′ E

Kaardid: Lahepõhja topograafia,
Sadama ja lähiümbruse kaart (vt lehe lõppu)
Kaitstus: Sadam täielikult kaitstud N ja W tuulte eest, osaliselt E ja S tuulte eest.
Maks. pikkus: 7.0 m
Maks. süvis: 1.0 m
Kaikohti: Põhjakail 10 kohta (poordiga, poomide vahel), Lõunakail 7 kohta (poordiga, poomide vahel) + poordiga kai ääres 2-4 kohta sõltuvalt aluste suurusest. Võimalik on ka rannajoonele kinnitamine.
Kinnitumine: Poordiga, poomide vahel, kai ääres, rannajoonel. Sügavama süvistega alustele on sadama sissesõidust u 30m kaugusel ka 2 ujuvpoid.
Navigatsioon: Punktist 59°60.43’N; 25°92.47’E hoida W kurssi Lõunakaiga paraleelselt. Silduda sobiva/vaba kai äärde. Lähenemine soovitatav ainult valgel ajal.
Kontaktid: +372 5047908
sadam@käsmusadam.ee
Teenused: Bussipeatus
Majutus
Postkast
Supluskoht
Telefon
Vaatamisväärsus

Suuremalt vaatamiseks kliki kaardil
Käsmu Majaka Sadam